Tiếng Anh
Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hải Phòng kính chào Quý Khách
Ảnh nền chung

Về chúng tôi

Thông tin khái quát về công ty

Tên công ty:                                   Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

Tên giao dịch:                                 Hai Phong Pharmaceutical Joint Stock Company

Mã cổ phiếu:                                   DPH

Địa chỉ: Số 71,                                Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại:                                      031.3745.632

Fax:                                                 031. 3745.053

Giấy đăng ký kinh doanh:               Số 0200140269 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 30/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 22/07/2014

Vốn điều lệ:                                     30,000,000,000 đồng

Website:                                          https://haipharco.vn/

Quá trình hình thành và phát triển

  • 1984: Theo quyết định số 668/QĐ-VX ngày 23/6/1984 của UBND thành phố Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất Công ty Dược phẩm và Xí nghiệp Dược phẩm Hải Phòng
  • 1993: Theo quyết định số 388 thành lập DNNN của Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng ra quyết định số 536/QĐ-TCCQ thành lập Công ty CP Dược Hải Phòng ( chính là Xí nghiệp Liên hợp dược Hải Phòng được đổi tên mới) 2005
  • 2005: Xí nghiệp SXKD dược phẩm Hải Phòng được chuyển đổi thành CTCP dược phẩm Hải Phòng theo GCNĐK kinh doanh số: 0203001948, do Sở KH&ĐT TP Hải Phòng cấp với Vốn  Điều lệ là 6,850,000,000 đồng
  • 2006: Công ty chính thức đi vào hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
  • 2008: Công ty VSD cấp Giấy Chứng nhân Đăng ký chứng khoán số 182/2016/ GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán DPH, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 3,000,000 cổ phiếu ( tương đương 30,000,000 đồng)
  • 2016: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận bộ hồ sơ đăng ký
  • 2017: Công ty đại chúng Công ty chính thức giao dịch đầu tiên trên sàn Upcom với giá tham chiếu 20,000 đồng/ cổ phiếu